• Malmö

Website Kjell & Company

Till Kjell & Company i Malmö söker vi nu en Säkerhetschef med juridikbakgrund som inom företaget ska ansvara för att aktivt driva säkerhetsarbetet och därigenom skydda medarbetare, egendom, verksamhet och information.
Tjänsten omfattar huvudkontor, huvudlager, satellitkontor och samtliga butiker i Sverige och Norge.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att rapportera och vara föredragande i säkerhetsfrågor till ledningsgruppen samt vara ett stöd till organisationen i säkerhetsrelaterade frågor.
Du samverkar med samtliga avdelningar inom Kjell & Company, advokatbyrå, branschorganisation, leverantörer, konsulter, myndigheter och externt nätverk.
I dina arbetsuppgifter ingår även att göra bakgrundskontroller, hantera brandskydd, dataskyddsfrågor (GDPR), inbrottsskydd, informationssäkerhet, kamerabevakning, krishantering, riskanalyser, utredningar, rutiner & policys, säkerhetsrevisioner, mm.

Du förväntas skapa en trygg och säker arbetsplats för samtliga anställda inom Kjell & Company och målsättningen är att skydda mänskliga, ekonomiska, materiella och immateriella värden. Det gör du genom att strategiskt och operativt bedriva ett aktivt och kostnadsmedvetet säkerhetsarbete.
Du har kontaktytor med alla avdelningar inom företaget och företräder företaget utåt i säkerhetsrelaterade- och personuppgiftsrelaterade frågor.

Du har ansvar och befogenhet att löpande genomföra de åtgärder som krävs för att säkerställa en säker och riskfri arbetsmiljö i företaget. Vid alla investeringar och inträdande av avtal utanför budget skall detta tas i samråd med COOn, den operativa chefen, till vilken man också rapporterar till.
Du har inga direktrapporterande men tjänsten kräver ett modernt och coachande ledarskap då man har kontaktytor både externt och internt mot hela organisationen.

Egenskaper som vi gärna ser att du besitter är analytisk förmåga, disciplinerad, flexibel, lyhörd, självständig, strukturerad och tålmodig.
Du har juridikbakgrund samt relevant säkerhetschefsutbildning eller motsvarande, och du har minst två års erfarenhet av systematiskt och operativt säkerhetsarbete inom retail.
Du förväntas ha koll på lagar, omvärldsbevakning, leverantörer och avtal.
Den här tjänsten ställer stort krav på egen utveckling och att ständigt vara ajour med vad som är relevant för företaget gällande säkerhetsrelaterade frågor.

Placering Malmö, omfattning heltid, arbetstid primärt måndag-fredag 8-17 samt vid behov.
Du har eget ansvar gällande din arbetsfördelning, men förväntas vid behov vara anträffbar även utanför ordinarie arbetstid.
Resor kan förekomma.
Utdrag ur polisregistret kommer att krävas.
Mycket stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Stämmer den här tjänsten in på dig? Isåfall ser vi fram emot din ansökan. Den skickar du till daniella@appointed.se
Vid frågor kontakta Daniella Ibis eller Patricia Widgren.

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.

För att söka denna tjänst e-posta din CV till daniella@appointed.se